Fețe jupuite - de Ioan Es. Pop

Eu nu sunt un om echilibrat, doar că mi-am autoimpus ani de zile să simulez adaptarea, ştiind foarte bine că altfel nu voi supravieţui. Aparentul meu echilibru este rezultatul unor ani lungi de exerciţii de supravieţuire şi adaptare.

Interviuri

Vom tăcea şi vom fi liberi
Interviu realizat de Bogdan Ghiu şi apărut în Ziarul de Duminică nr. 4/2000

Poezia este permanenta actualizare a originarului
Interviu realizat de Marius Chivu şi publicat în revista 22 numărul 2/2003

Poezia lucrează cu energii aţipite în omul comun interviu realizat de Iolanda Malamen şi publicat în Ziua literară nr. 99/2004

• A început să-mi pese de viaţă
Formula 1 – chat cu scriitori români, episodul I. Dialog coordonat de un cristian şi publicat în Observator cultural nr. 434/2008
În Ieudul meu nu se poate ajunge recurgând la hărţile turistice
Formula 1 – chat cu scriitori români.
Episodul II. Dialog coordonat de un cristian şi publicat în Observator cultural nr. 435/2008

Poezia adevărată e mai puternică decât omul care a scris-o
Interviu realizat de Eugen Bunaru şi publicat în revista Orizont nr. 3/2010

La Judecata de Apoi, măcelarii vor fi mai puţin iertaţi?
Interviu realizat de Andra Rotaru şi publicat în revista Luceafărul de dimineaţă nr. 8/2009

Poezia e drumul cel mai scurt de la cele văzute la cele nevăzute
Interviu realizat de Dia Radu şi publicat în revista Formula As nr. 1012/2012

Pop, Popescu şi iambul morţii
Interviu realizat de Alexandru Vakulovski şi publicat în revista Punkt (Chişinău) nr. 2/2012

Până şi abisul, dacă poate fi pus în cuvinte, devine controlabil
Interviu realizat de Vasile Proca şi publicat în volumul acestuia Născuţi din pânda timpului, Editura Opera Magna, Iaşi, 2012

Literatura poartă cu sine, în modul cel mai neostentativ şi mai discret cu putinţă, conştiinţa autorului ei
Interviu realizat de Adrian Alui Gheorghe şi publicat în revista Conta nr. 13/2013

Vocaţia mea este una de implorator, de călător pe dinăuntru
Interviu realizat de Diana Pârvulescu şi publicat în Ziarul de Duminică nr. 43 (729)/2014