Viorel Marineasa

Viorel Marineasa s-a născut la 2 septembrie 1944, în Țipari (Coșteiu), județul Timiș.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1990, membru fondator al Asociației Scriitorilor Profesioniști din România (ASPRO) – 1993, membru fondator și vicepreședinte al Asociației culturale Ariergarda – 2004.
Ca scriitor, a debutat, în 1979, cu un grupaj de poeme în revista Forum studențesc (supliment literar). A colaborat la numeroase reviste și publicații culturale: Viața românească, România literară, Orizont, Amfiteatru, Dilema, Contrapunct, Echinox, Euphorion, Interval, Vatra, Familia, A Treia Europă, Tomis, Tribuna, Luceafărul, Paradox, Poesis, Reflex, Banat, Neue Literatur, Lichtungen (Graz), Levure litteraire ș.a.
A debutat editorial cu secțiunea Unchiul din volumul Drumul cel mare, Editura Facla, Timișoara, 1985. Au urmat cărțile: Litera albă, roman, Editura Facla, Timișoara, 1988; În pasaj, roman, Editura Militară, București, 1990; Unelte, arme, instrumente, proză scurtă, Cartea Românească, București, 1992; Dicasterial, proză scurtă, Arhipelag, Târgu-Mureș, 1995; O cedare în anii '20, proză scurtă, Paralela 45, Pitești, 1998; Tradiție suprasolicitată, modernitate diortosită. Publicistica lui Nichifor Crainic și a lui Nae Ionescu la o nouă citire, studiu comparativ, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2004; Noțiuni de secretariat de redacție, curs universitar, Marineasa & Brumar, Timișoara, 2004; Despre Banat, în registru normal, eseu, recenzie, portret, Modus P.H., Reșița, 2009; Vederi din Timișoara, publicistică, Institutul European, Iași, 2011; Înainte și după (războiul rece), proză scurtă, Paralela 45, Pitești, 2013; Lecturi parțiale. Librăria de nișă, pseudo-recenzii, evocări, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2014.
În 2003, i-a apărut, în Germania, Fahrplan fűr die Sixties, în colaborare cu Daniel Vighi, traducere de Gerhard Csejka, proză-evocare, Edition Solitude, Stuttgart.
A publicat, în colaborare cu alți autori, volumele: Rusalii 51: Fragmente din deportarea în Bărăgan, literatură-document, Editura Marineasa, Timișoara, 1994. Cu Daniel Vighi. Ed. a II-a: 2004, ed. a III-a (Ed. Mirton): 2017; Fotomemoria unei deportări, documentar, Mirton, Timișoara, 1995. Cu arh. Mihai Botescu și cu Daniel Vighi. Ed. a II-a: 2015; Deportarea în Bărăgan. Destine, documente, reportaje, literatură-document, Mirton, Timișoara, 1996. Cu Daniel Vighi și Valentin Sămînță. Ed. a II-a: 2016; Plânsul bătrânului tenor dramatic sovietic/Memorator pentru tanchiști, stereo-proze, Diacritic, Timișoara, 2011. Cu Daniel Vighi; Contele boschetar. Maiakovski la Lipova, proză scurtă, Ariergarda, Timișoara, 2015. Cu Daniel Vighi.
Prezent în mai multe antologii și volume colective: Chef cu femei urâte. Cele mai bune povestiri 1996-1997, proză scurtă, Alfa, București, 1997, volum îngrijit de Dan-Silviu Boerescu; O enigmă care împlinește 7 ani, Fundația Academia Civică, București, 1997, coordonator – Romulus Rusan; Generația ’80 în proza scurtă, Paralela 45, Pitești, 1998, antologie alcătuită de Gheorghe Crăciun și Viorel Marineasa; Experimentul literar românesc postbelic, eseuri + antologie de texte, Paralela 45, Pitești, 1998, autori: Monica Spiridon, Ion Bogdan Lefter, Gheorghe Crăciun; Romanian Fiction of the '80s and '90s. A Concise Anthology, proză scurtă, Paralela 45, Pitești, 1999, cu o introducere de Ion Bogdan Lefter; Un destin istoric: Biserica Română Unită, Arhipelag & Vatra, Târgu-Mureș, 1999, volum coordonat de Iulian Boldea, Al. Cistelecan, Cornel Moraru, Virgil Podoabă; Jurnalismul cultural în actualitate, Tribuna, Cluj-Napoca, 2005, volum coordonat de Ilie Rad; Banat: Un Eldorado aux confins, Univ. Paris IV – Sorbonne, 2007, coordonator Adriana Babeți; Dilingo. „nyolcvanas nemzedek”. 10 kortars roman novellista, proză scurtă, Noran, Budapest, 2008, antologie de Virgil Podoabă și Traian Ștef, cuvânt introductiv de Peter Esterhazy; Cartea de la Lipova. Spații părăsite, Mirador, Arad, 2009, proiect Ariergarda; Antologia prozei scurte transilvane actuale, proză scurtă, Limes, Cluj-Napoca, 2010, antologie coordonată de Ovidiu Pecican; Atentat împotriva revoluției române, Asociația Memorialul Revoluției 16-22 decembrie 1989 Timișoara & Gutenberg Univers, Arad, 2010, antologie de Lucian-Vasile Szabo; Cartea străzii Eugeniu de Savoya, Brumar, Timișoara, 2010, ediție în română, germană, maghiară și sârbă, proiect al Asociației culturale Ariergarda; Școala memoriei 2011, Analele Sighet, Istorie orală, nr.18, Fundația Academia Civică, București, 2012; Alexandru Ruja, Spiritul cultural al Timișoarei, anchetă culturală, David Press Print, Timișoara, 2016; Scriitori la poliție, proză scurtă, Polirom, Iași, 2016, antologie îngrijită de Robert Șerban.
A scris, în colaborare, scenariul filmului Epifanie la Rubla de Jon Gostin (documentar-eseu), TVR 2, 2000.
A îngrijit următoarele cărți și ediții: Zona. Prozatori și poeți timișoreni din anii 80 și 90, antologie, Marineasa, Timișoara, 1997, în colaborare cu Gabriel Marineasa; Generația ’80 în proza scurtă, antologie proză, Paralela 45, Pitești, 1998, în colaborare cu Gheorghe Crăciun; Sever Bocu, Drumuri și răscruci, memorii, Marineasa, Timișoara, 2005, în colaborare cu Cornel Ungureanu; Nicolae Ivan, Istoria a două secole de teatru liric la Timișoara, monografie, Marineasa, Timișoara, 2006, în colaborare cu Smaranda Vultur și Cornel Ungureanu; Ion Monoran, Eu însumi, poezie postumă, Cartea Românească, București, 2009, în colaborare cu Daniel Vighi; Strada Augustin Pacha. Curți interioare, culegere de proză, Brumar, Timișoara, 2011, în colaborare cu Daniel Vighi; Virgil Birou, Lume fără cer, roman, Diacritic, Timișoara, 2011, în colaborare cu Daniel Vighi; Aleea din parc, album, foto-poeme, Brumar, Timișoara, 2012, un proiect Timișoara Open Art City & Ariergarda; Ultimul război cu turcii în Banat. Pagini de istorie militară bănățeană (1788-1791), crestomație de texte istorice, Ariergarda, Timișoara, 2016, în colaborare cu Daniel Vighi; 300 de ani de la cucerirea cetății Timișoara. Cronica străzii Eugeniu de Savoya, istoric + evocări literare, Ariergarda, Timișoara, 2016, în colaborare cu Daniel Vighi.
A făcut parte din grupul de coordonare al revistei Ariergarda, nr.1 (1998) – Subterana literară; nr.2 (2000) – Gustul lozincii, Editura Marineasa. Șef de proiect – Daniel Vighi. Este coordonator al seriilor Patrimoniu și Cărți și excursii ale Editurii Ariergarda.
A obținut mai multe premii și distincții, dintre care: Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Timișoara (1992, 1994, 2004, 2013); Premiul ASPRO (1995); Premiul revistei Tomis și al Asociației Scriitorilor Dobrogea (1996); Premiul „Ion Neculce” al cenaclului Republica de la Biblioteca Națională din Chișinău (2013); Premiul Pro Cultura al Consiliului Județean Timiș (2004); Diploma de excelență a Primăriei Municipiului Timișoara (2004, 2013); Premiul revistei Orizont (2014).